weather

Om olyckan med vilt är framme…

Vet du vad du ska göra om du kolliderar med ett vilt djur?

Det sker i genomsnitt en viltolycka var 9.e minut på våra vägar. Under hösten när många jägare och bärplockare är i skogen ökar också risken att vilda djur söker sig till vägarna. Om du kolliderat med en älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår är du är skyldig att ringa 112 och anmäla olyckan, även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat. 

Vilt rör sig ut på vägarna extra mycket timmarna runt gryning och skymning och då gäller det att vara extra uppmärksam! 

Tänk på att:
– Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
– Markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
– Ringa 112 och anmäla olyckan.
– Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
– Hänga upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Här kan du ladda ner en markeringsremsa att skriva ut och ha med i bilen.

Du kanske också gillar…