Perception

Wikipedia förklarar Perception som är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord. Det sägs att vi alltid kan se våra näsor men hjärnan låtsas inte se näsan. Den försvinner liksom utanför vårat synfält, vi väljer bort att alltid se den till fördel för att se allting annat i världen. Det är ganska sjukt egentligen och väldigt häftigt också. Ibland förundras jag över hur svårt vissa …