Återvinning

Det är något så svenskt att återvinna. Så mycket tid som spenderas på att sortera plast, metall, glas och kartong. Vi är riktigt duktiga på det i Sverige, och återvinner mycket och har mindre sopor än resten av världen. Så pass att vi köper in sopor från Norge. Jag har egentligen ingenting emot att återvinna, jag känner att det är det minsta jag kan göra för miljön. Som vi bor och jobbar kan vi inte …