Earth porn

Door to Hell

The Door to Hell, som de inhemska kallar den, ligger i närheten av staden Darvaz i Turkmenistan. 35 år sedan när geologer borrade för att hitta gas hittade dom en enorm underjordisk grotta fylld med giftig gas. Dom tände eld på gasen i tron att den skulle brinna bort inom loppet av några timmar. Men nu 35 år senare brinner det fortfarande…
The Door to Hell, in Darvas in Turkmenistan, is an underground cave found 35 years ago by geologist searching for natural gas. They found the cave filled with a poisinous gas, which they lit in the thought that the gas would burn out. The gas is still burning til today…
Cool Huh?

One thought on “Door to Hell

Comments are closed.