Design

Lexington Metal Star

I USA, ute i landsbygden i New England, satt det ofta stora metallstjärnor på husen. Jag älskade dem och letade febrilt efter dem, men undrade också verkligen vad de var? Betydde stjärnorna något eller var det bara en dekoration. Tyvärr hittade jag ingen att köpa eller svar på mina frågor. Men när jag kom hem så sökte jag lite på nätet och kom fram till att från början var de:

Those are architectural stars, and although now they are big as a decorative touch, they were actually used to help stabilize the house, being the end pieces to a rod through the house. They helped keep the house together! 

Men senare så blev de mer dekorativa och ibland även lyckobringade:

The present-day Barn Star, now popular on homes of every size and shape, has come to mean an outward sign of good luck and good fortune! The tradition of the barn star in America can be traced back to the 1700’s, and to at least the 1870’s in Pennsylvania. Barn stars were most popular after the Civil War. The barn star composition has changed over the years. At first they were built directly into the barn. Later the stars were crafted from wood as a separate piece. In the last 30 years, barn stars were constructed from roofing tiles, giving them a rough finish. Recently, since the ‘90s, local craftsmen have been making them from thin steel, unfinished, so they rust. Adorning many homes around Lancaster County is the rustic Barn Star. The Barn Star originated within the German farming community. These farmers would often mount a large star-shaped decoration onto their barns. Its significance varied. Some farmers considered the stars good luck, like a horseshoe hung above a doorway; while others viewed it as simply aesthetic and pleasing to the eye. Many barn stars, unique in their appearance, represented the trademark of the builder who constructed the barn. 

Men jag har även läst att stjärnorna symboliserade att man hade någon ute i krig och det var ett sätt att signalera att man var patriotisk men att man har någon saknad…
När jag ändå höll på ock sökte på nätet så hittade jag att Lexington Company hade lite mindre stjärnor, som man skulle kunna ha inomhus. Jag kände direkt att jag ville ha den och köpte den på stört. De fanns både i vitt och svart men jag valde vitt, kanske inte så svårt att förstå varför. 
Stjärnan kom igår och den är fantastiskt. I LOVE IT!