Julkalender 2012: Lucka 11

Lucka 11. En bild på något som representerar dina framtidsdrömmar. / A picture that represents your future dreams.  Travelling is one of my biggest passions and luckily Andy likes it too. So something that I’d love it to travel as much as we just possibly can and spend our life being surprised, bewildered and amazed …

Julkalender 2012: Lucka 10

Lucka 10. En bild på ditt favoritdjur. / A picture of your favorit animal. Mitt favoritdjur är min finaste hund Daisy som vi hade när vi bodde i Malaysia mellan 1994-1998. Hon var en “rescue puppy” från gatan som vi hittade via en förmedlare som hade både Daisy och hennes bror. Men vi valde Daisy …